KİŞİSEL FAALİYETLER
Ziyaretçi Sayısı: 0214439
Barter İşleminin Hukuksal ve Vergisel Boyutu
E-Yaklaşaım Aralık 2010 Sayı: 216
Serbest Bölgelerde Hizmet İfalarında KDV Uygulaması
E-Yaklaşaım Nisan 2010 Sayı: 208
Serbest Bölgelerde Özel Tüketim Vergisi Uygulaması
Vergi Sorunları Temmuz 2009 Sayı: 250
TMS 7 Nakit Akış Tabloları
Lebib Yalkın Temmuz 2009 Sayı: 67
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
E-Yaklaşaım Haziran 2009 Sayı: 198
Dünyada ve Türkiye'de Muhasebe Standartlarının Gelişimi
E-Yaklaşım Mayıs 2009 Sayı: 197
Emisyon Primleri İstisnası
Vergi Sorunları Nisan 2009 Sayı: 247
Amortisman Uygulamaları
Vergi Sorunları Mart 2009 Sayı: 246
Serbest Bölgelerde Mal Teslimlerinde KDV Uygulaması
E-Yaklaşım Aralık 2008 Sayı: 192
Vazgeçilen Alacaklar
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2008, Sayı: 60
Özel Maliyet Bedeli Uygulaması
E-Yaklaşım, Kasım 2008, Sayı: 191
Reeskont Uygulaması
E-Yaklaşım, Ekim 2008, Sayı: 190
Türkiye'de Serbest Bölgelerin Tarihsel Gelişimi
Vergi Sorunları, Ağustos 2008, Say: 239
Yenileme Fonu
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2008, Sayı: 55
Finansal Kiralama İşlemlerinde Faiz ve Kur Farklarının Durumu
Vergi Sorunları, Nisan 2008, Say: 235
Factoring İşlemlerinde VUK Kapsamında Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması
E-Yaklaşım, Nisan 2008, Sayı: 184
Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulamasında Son Durum
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Şubat 2008, Sayı: 50
Mal Mukabili İthalat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ocak 2008, Sayı: 49
İşletme Hesabı Esasında Finansal Kiralama İşlemleri
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Kasım 2007, Sayı: 47
Türkiye Muhasebe Standardı-2 Stoklar
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Denetim Kanıtları ve Kanıt Toplama Teknikleri
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2007, Sayı: 45
Değersiz Alacaklar
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2007, Sayı: 43
Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007, Sayı: 42
Kredi Kartı İşlemlerinin Üye İşyeri Açısından Muhasebeleştirilmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 41
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması ve Muhasebeleştirilmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2007, Sayı: 40
Fiinansal Kirala İşlemlerinin Kiralayan Açısından Muhasebeleştirilmesi
Leasing Dünyası, Aralık 2006, Sayı: 17
Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiralayan Açısından Muhasebeleştirilmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mart 2007, Sayı: 39
Türkiye Muhasebe Standardı 15 – Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri
Mali Çözüm Temmuz-Ağustos-Eylül 2003 Sayı:64
Barter İşlemleri ve Muhasebesi-II
Mükellefin Dergisi Kasım 2001 Sayı: 107
Barter İşlemleri ve Muhasebesi-I
Mükellefin Dergisi Ekim 2001 Sayı: 106
Franchising İşlemleri
Mükellefin Dergisi Şubat 2001 Sayı:98
Forfaiting İşlemleri-II
Mükellefin Dergisi Ekim 2000 Sayı: 94
Forfaiting İşlemleri-I
Mükellefin Dergisi Eylül 2000 Sayı: 93
Factoring İşlemleri
Vergi Dünyası, Temmuz 2000, Sayı: 227
Risk Sermayesi Finansman Modeli
Activeline, Mayıs 2000, Sayı: 2
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında yapılan Yatırımlarda Yatırım İndirimi Uygulaması
Vergi Sorunları Eylül 1999 Sayı:132
Yatırım Teşvikleri Kapsamında K.D.V. İstisnası Uygulaması
Vergi dünyası Temmuz 1999 Sayı:215
Leasing İşlemleri
Vergi Sorunları Mayıs 1999 Sayı:128
Swap İşlemleri
Mali Çözüm Mart-Nisan 1999 Sayı:47
Türkiye'de Leasing Mevzuatı
Vergi Dünyası Nisan 1999 Sayı: 212
Teminat Mektupları
Mali Çözüm Ocak-Şubat 1999 Sayı:46
Özel Maliyet Bedeli
Mali Çözüm Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 1998 Sayı: 45
Kıdem Tazminatı ve Muhasebesi
Vergi Dünyası Aralık 1998 Sayı:208
Finansman Bonosu
Vergi Sorunları Aralık 1998 Sayı: 123
Yenileme Fonu ve Muhasebesi
Mali Çözüm Haziran-Temmuz-Ağustos 1998 Sayı:44
Akreditif İşlemleri ve Muhasebesi
Vergi Sorunları Ekim 1998 Sayı: 121
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Vergi Sorunları Ağustos 1998 Sayı: 119
Türkiye'de Factoring Mevzuatı
Mali Çözüm Mart-Nisan-Mayıs 1998 Sayı:43
Factoring İşlemlerinde Satıcı Firma Açısından Muhasebe Uygulamaları
Vergi Dünyası Mayıs 1998 Sayı:201
Finansal Kiralama İşlemlerinde Yatırım İndirimi Uygulaması
Vergi Sorunları Mayıs 1998 Sayı: 116
Repo-Ters Repo İşlemleri ve Muhasebesi
Mali Çözüm Kasım-Aralık 1997 Ocak 1998 Sayı:42
Hatır Çekleri ve Muhasebesi
Mali Çözüm Haziran-Temmuz-Ağustos 1997 Sayı: 40
Emisyon Primleri
Mali Çözüm Nisan-Mayıs 1997 Sayı: 39
Finansman Fonu ve Muhasebesi
Vergi Dünyası Nisan 1997 Sayı: 188
Reeskont İşlemleri
Vergi Dünyası Aralık 1996 Sayı: 184
Finansman Fonu ve Muhasebesi
Mali Çözüm Kasım-Aralık 1996 Sayı: 38
Seyahat Giderleri ve Harcırah Uygulaması
İSMMMO Dergisi Mart-Nisan 1995 Sayı: 35
Yeniden Değerleme
İSMMMO Dergisi Kasım-Aralık 1995 Sayı: 33

©2008 Vefa Toroslu. Tüm hakları saklıdır.

Uygulama ve Tasarım Argesoft Reflex Uygulaması ile yapılmıştır